lesyndromedelamonnaie.fr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

Pour en savoir plus
Table des matières

Extraits

Graphiques

Revue de presse

Auteur / Editeur

Divers

Contact   Magnifique institution que l’argent !

temperatura mora omis

štenci na poklon karlovac

njemački loto 6/49

viking kosilica akcija

auto gume akcija cijene

prima namještaj trogir

njemačka stanovništvo

potvrda o nekažnjavanju egrađani

tenisice loto

lidl zvijezda nagradna igra dobitnici

Zaštita okoliša | Fond za zaštitu okoliša i energetsku

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU Lidija Tošić, struč.spec.ing.admin.chris., voditeljica Službe e-mail: [email protected] TAJNIŠTVO Andrea Bartolić, dipl.iur., tajnik Fonda e-mail: [email protected] SEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Aleksandra Čilić,dipl.ing.sig., načelnica e-mail: [email protected] SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80, 10000 Zagreb OIB: 85828625994; IBAN: HR5424020061100971754 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.); BIC …

,

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske imenovani su sljedeći članovi Upravnog odbora: MARIO ŠILJEG, predsjednik Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša)

,

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

Nakon usvojenih Izmjena i dopuna Programa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2020. godini nastavio je s nacionalnim financiranjem Programa energetske obnove obiteljskih kuća. 25. lipnja 2020. su objavljeni Javni pozivi za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili

,

Iskoristite sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

GRAD VARAŽDIN FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ENERGETSKU UČINKOVITOST 2 4. Podaci o potrošnji toplinske i rashladne energije predmetnog kućanstva 4.1 Energenti za grijanje prostora Primarni (glavni) energent za grijanje prostora Sekundarni (pomoćni) energent za grijanje prostora (ukoliko ne postoji ostaviti prazno) Vrsta primarnog energenta (zaokružiti slovo pored

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb

Sredstava Fonda daju se pravnim i fizičkim osobama radi financiranja namjena utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju natječaja koje objavljuje Fond. Otvorene natječaje možete pronaći na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr.

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Pazin.hr

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Povjerenstvo na osnovu svega gore navedenog predlaže načelniku Općine Grožnjan Neslužbenu bodovnu listu. Rb. Prijavitelj Adresa Investicija Prihvatljivi troškovi Iznos sufinanciranja %sufinanciranja Broj bodova 2.

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 26.06.2019. Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Što se sufinancira? Sufinanciraju se sustavi koji koriste obnovljive izvore energije za grijanje/hlađenje prostora ili prostora i potrošne vode, a to su sustavi s kotlom na drvenu sječku/pelete ili s

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Grad

Proglašen Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 24. lipnja 2003. Broj: 01-081-03-2395/2 Zagreb, 1. srpnja 2003. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1.

,

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku

Fond za zaštitu okoliša i Osje čko-baranjska županija energetsku u činkovitost Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Uz prijavni obrazac prilažem i sljede ću dokumentaciju (ozna čiti oznakom „x“ u polje pored ponu đenih odgovora): Opcionalno:

,

Kontakt | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost adresa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb: ADRESA: Ksaver 208 MJESTO: 10000 Zagreb: Telefon [Samo za registrovane korisnike] Fax [Samo za registrovane korisnike] Email [Samo za registrovane korisnike] WEB [Samo za registrovane korisnike]

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - FZOEU

U loparskoj vijećnice održan je radni sastanak na temu gospodarenja otpadom na otoku Rabu kojem su, uz predstavnike Općine Lopar i Grada Raba te dvaju komunalnih društava na otoku, prisustvovali i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić sa svojim suradnicama, Aleksandrom Čilić, načelnicom Sektora za zaštitu

,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj, Fond ima ulogu Posredničkog tijela 2 za

,

U Loparu održan radni sastanak s predstavnicima Fonda za

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Glavni projekt i predračuni se dostavljaju isključivo u tiskanom obliku, te na e-mail: natjecajOIE@regea.org, odnosno u digitalnom obliku na adresu Grad Karlovac, Ulica Ivana Banjavčića 9,

,

,